:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
ขอให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Print
Written by   
ศุกร, 01 สิงหาคม 2014 02:32

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ขอให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  ของหน่วยงานในสถานบริการสาธารณสุขฯโดยลงความเห็น  รายระเอียดตาม ไฟล์ที่แนบ  เสร็จแล้วส่งมายัง  Email   CLOAKING  ไม่เกินวันที่   18  สิงหาคม  2557

ลองสี/ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (หนังสือแจ้ง สสจ (1).pdf)หนังสือแจ้ง สสจ (1).pdf 2401/08/2557 02:33
Download this file (แนวทาง27แนวทางupdate.xls)แนวทาง27แนวทางupdate.xls 1001/08/2557 04:53
 
ส่งวิธืและแนวทางการดำเนินการยาใกล้หมดอายุมาให้ Print
Written by   
พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014 10:19
เรียน ผอ.รพ.สต. ขอส่งวิธีและแนวทางการดำเนินการยาใกล้หมดอายุมาให้ท่านไว้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการค่ะ จากงานเภสัชกรรม รพ.เสลภูมิ ลัดดา ระกิติ
Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (แนวทางการบริหารยาใกล้หมดอายุ.doc)แนวทางการบริหารยาใกล้หมดอายุ.doc 3331/07/2557 10:20
 
ขอให้ส่งรายงาน ทส.003 Print
Written by   
พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014 08:12

ด่วนที่สุด

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ขอให้  รพ.สต.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ส่ง  รายงาน  ทส.003  พรุ่งนี้ก่อนเที่ยง ได้แก่ เมืองไพร  หัวคู  กกทัน  ป่าขี  ไค่นุ่น  นาเมือง  บะหลวง  ดงหวาย  นาโพธิ์  หนองฟ้า  สะอาดนาดี  นาวี  ส่งที่  www.cupselapum.org

บรรจง/ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (ทส. 003 ครั้งที่ 1.zip)ทส.003 รพ.สต.บ้านหนองฟ้าค่ะส่งในรายงานงวดแล้วนะค่ะ ประมาณต้นเดือน กรกฎาคมค่ะ 401/08/2557 04:11
Download this file (ทส.003  น้ำจั้นใหญ่ (1).xls)ทส.003 น้ำจั้นใหญ่ (1).xls 231/07/2557 08:25
Download this file (ทส.003 31 กค 57.xls)ทส 003 รพ.สต.สะอาดนาดีรพ.สต.สะอาดนาดี201/08/2557 02:19
Download this file (ทส.003 มิ.ย.57.xls)ทส.003 ดงหวาย 131/07/2557 09:36
Download this file (ทส.003บ้านนาโพธิ์ 57.xls)ทส 003 รพ.สต นาโพธิ์รพ.สต.บ้านนาโพธิ์301/08/2557 07:43
Download this file (ทส003 นาวี.xls)รพ.สต.บ้านนาวีรพ.สต.บ้านนาวี101/08/2557 04:18
Download this file (ทส003 นาเมือง.xls)ทส 003 บ้านนาเมืองรพ.สต.บ้านนาเมือง1001/08/2557 04:28
Download this file (ทส003.xls)รพ.สต.เมืองไพร 331/07/2557 13:25
Download this file (ทส003.xlxs.xls)ทส.003 ป่าขีรพ.สต.ป่าขี ส่ง ทส.003 201/08/2557 03:14
 
คัดกรองผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสายตา Print
Written by   
พฤหัสบดี, 31 กรกฏาคม 2014 04:51
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุกแห่ง เนื่องด้วยเครื่อข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จะคัดกรองผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสายตา ขึ้นใน วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 เวลา 07.00 น. - 12.00 น. เพื่อเตรียมผ่าตัดต้อกระจก ในวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการพิทักษ์ดวงตาพาโลกสดใส จึงขอความร่วมมือจากท่านแนะนำผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสายตาที่มีผล VA แย่กว่า 6/36 PH แล้วไม่ดีขึ้น เข้ารับการตรวจตามวันเวลาดังกล่าว (ไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร และกรุณานำสมุดและยาเดิมมาด้วย ) ขอขอบคุณ นางสายนิน ชินบุตร ผู้ส่งข่าว
 
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ(การบันทึกข้อมล๔๓แฟ้ม) Print
Written by   
พุธ, 30 กรกฏาคม 2014 08:21

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

สสจ.ร้อยเอ็ดจะจัดประชุมการบันทึกข้อมูล ๔๓ แฟ่้ม ในวันที่  ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๗ ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เดนท์ จ.ร้อยเอ็ด   เป้าหมาย  รพ.สต.แห่งละ ๒ คน  หนังสือจะแจ้งภายหลัง   ขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมก่อนวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗  ส่งทางหน้าเว็บส่งข่าว

วิม  เหมโส /ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (43 กกทัน.doc)รายชื่อผู้เข้าประชุม 43 แฟ้มรพ.สต.กกทัน501/08/2557 02:48
Download this file (43 น้ำจั้นใหญ่.doc)ส่งรายชื่อเข้าอบรมรพ.สต.บ้านน้ำจั้นใหญ่601/08/2557 02:27
Download this file (43 สะอาดนาดี.doc)43 สะอาดนาดี.doc 101/08/2557 04:36
Download this file (ประชุม  43 แฟ้ม.doc)รายชื่อ จนท.ประชุม 43แฟ้ม รพ.สต.บ้านมะหรี่รพ.สต.บ้านมะหรี่831/07/2557 09:05
Download this file (ประชุม43แฟ้ม_หนองจอก.docx)ประชุม43แฟ้ม_หนองจอก.docxรพ.สต.บ้านหนองจอก001/08/2557 08:03
Download this file (ผักกาดหญ้า.doc)รายชื่อประชุม 43 แฟ้มรพ.สต.ผักกาดหญ้า101/08/2557 06:01
Download this file (รายชื่อ อบรม 43 แฟ้ม รพ.สต.บ้านไค่นุ่น.doc)รายชื่ออบรม 43 แฟ้ม รพ.สต.บ้านไค่นุ่นรพ.สต.บ้านไค่นุ่น001/08/2557 04:07
Download this file (รายชื่อผู้เข้าอบรม 43 แฟ้ม นาทม.doc)รายชื่อผู้เข้าอบรม 43 แฟ้ม นาทมรพ.สต.นาทม101/08/2557 10:09
Download this file (รายชื่อผู้เข้าอบรมรพ.สต.บ้านนาเมือง.doc)รายชื่อผู้เข้าอบรม 43 แฟ้มรพ.สต.บ้านนาเมือง201/08/2557 08:36
Download this file (รายชื่ออบรม 43 แฟ้ม.doc)รพ.สต.หัวคูรพ.สต.บ้านหัวคู001/08/2557 10:30
Download this file (รายชื่ออบรม.doc)รายชื่ออบรม 43 แฟ้ม รพ.สต.เมืองไพรรพ.สต.เมืองไพร301/08/2557 03:15
Download this file (รายชื่อเข้าประชุม ขวาว.doc)รายชื่อเข้าประชุม 43 แฟ้มรพ.สต.ขวาว201/08/2557 03:20
Download this file (รายชื่อเข้าประชุม บ้านใหม่สามัคคี.doc)รายชื่อผู้เข้าอบรม รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี301/08/2557 02:43
Download this file (รายชื่อเข้าประชุม สะทอน.doc)รายชื่อ เข้าอบรม รพ. สต.สะทอน931/07/2557 15:43
Download this file (รายชื่อเข้าประชุมนาวี.doc)รพ.สต.บ้านนาวีรพ.สต.บ้านนาวี101/08/2557 04:43
Download this file (รายชื่อเจ้าหน้าที่ อบรม 43 แฟ้ม.docx)รายชื่อ จนท.อบรม 43 แฟ้มรพ.สต. บ้านท่าม่วง431/07/2557 11:13
Download this file (รายชื่อเจ้าหน้าที่ อบรม 43 แฟ้ม.zip)รายชื่อเจ้าหน้าที่ อบรม 43 แฟ้มรพ.สต.บ้านหนองฟ้า001/08/2557 04:38
Download this file (แจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุม.doc)รายชื่อผู้เข้าประชุม 43 แฟ้มรพ.สต. ดงหวายรพ.สต.ดงหวาย531/07/2557 09:50
Download this file (แจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ.doc)รายชื่อผู้เข้าประชุม 43 แฟ้มรพ.สต.ห้วยสามัคคี1331/07/2557 08:29
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

พัฒนาโดยอนุกรรมการ IT เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิ
ที่ตั้ง รพ.เสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 tel 043-551322-3 หรือ สสอ.เสลภูมิ tel 043-551261

 

คณะผู้บริหาร

ขอความคิดเห็น

วิธีแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ควรทำมากที่สุด
 

สมาชิกเยี่ยมชม

We have 17 guests online

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday50
mod_vvisit_counterYesterday521
mod_vvisit_counterThis week3308
mod_vvisit_counterLast week3377
mod_vvisit_counterThis month571
mod_vvisit_counterLast month13878
mod_vvisit_counterAll days440820

Online (20 minutes ago): 7
Your IP: 50.16.136.183
,
Today: ส.ค. 02, 2014