:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
การอบรมฟื้นฟูความรู้ เรื่องเทคโนโลยีการวางแผนครอบครัว สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข Print
Written by   
พุธ, 06 กันยายน 2017 02:45

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ขอเชิยพยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานวางแผนครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ์ หน่วยบริการละ 1คน เข้ารับการอบรมฟื้นฟูความรู้ ณ โรงแรมเพชรรัชต์  การ์เด้นท์ ในวันที่ 11 กย.60 รายละเอียดไฟล์ที่แนบ

ภัสดาพร/ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (770001.pdf)770001.pdf 4406/09/2560 02:46
 
การแจ้งยอดเงินบริจาคในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงสาธารณสุข Print
Written by   
จันทร์, 04 กันยายน 2017 06:48

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

สสจ.รอ.แจ้งการส่งเงินบริจาคในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 30 ตค.60 ณ วัดอุดมธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครนายก จ.นครนายก และหากจะร่วมบริจาคทรัพย์ ตามกำลังศรัทธา โปรดโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี เงินการกุศล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 142-0-12107-3 และส่งหลักฐาน/สำเนาใบรับฝากเงินไปยัง กองบริหารการคลังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ผช.ลองสี/ส่งข่าว

 

 
เร่งรัดดำเนินการโครงการ อสค. ๖๐ Print
Written by   
จันทร์, 04 กันยายน 2017 06:10

เรื่อง เร่งรัดดำเนินการโครงการ อสค. ๖๐

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ขอความร่วมมือบันทึกผลลการดำเนินงาน/ขึ้นทะเบียนอสค.   พร้อมทำการประเมิน อสค. หน่วยบริการละ ๓๐ คน (ตามแบบฟอร์มประเมิน  ตัวอย่าง ; รพ.สต.ดงหวาย  เกาะแก้ว ส่งแล้ว) ส่งกลับหน้าเวบนี้  ภายในวันที่ ๗  กันยายน  ๒๕๖๐ เพื่อรวบรวมส่งจังหวัดตามกำหนด

รายละเอียดตามหนัวสือแนบ

ขอบคุณครับ

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (1247000.jpg)1247000.jpg 1604/09/2560 06:17
Download this file (รพ.สต.xls)แบบประเมินอสค.นาเมืองรพ.สต.บ้านนาเมือง607/09/2560 05:00
Download this file (รพ.สต.ดงหวาย(ตัวอย่าง).rar)รพ.สต.ดงหวาย(ตัวอย่าง).rar 3004/09/2560 06:12
Download this file (อสค ป่าขี .xls)รพ สต ป่าขี ส่งรายงาน อสค 60รพ สต ป่าขี ส่งรายงาน อสค 602704/09/2560 07:11
Download this file (อสค.มะหรี่.xlsx.zip)อสค. มะหรี่รพ.สต.มะหรี่106/09/2560 08:36
Download this file (อสค.รพ.สต. ท่าม่วง.xls)อสค.รพ.สต.ท่าม่วงรพ.สต.ท่าม่วง506/09/2560 08:05
Download this file (อสค.รพ.สต. หนองจอก.xls)อสค.รพ.สต. หนองจอก.xls 307/09/2560 09:02
Download this file (อสค.รพ.สต.ขวาว.xls)อสค.รพ.สต.ขวาวรพ.สต.ขวาว306/09/2560 06:39
Download this file (อสค.รพ.สต.บ้านหวาย.xls)ข้อมูลอสค.บ้านหวายรพ.สต.หวาย107/09/2560 13:09
Download this file (อสค.รพ.สต.สะทอน.xls)รายงาน อสค.รพ.สต.สะทอนรพ.สต.บ้านสะทอน1106/09/2560 04:43
Download this file (อสค.ห้วยสามัคคี60.xls)อสค.ห้วยสามัคคี60.xlsรพ.สต.ห้วยสามัคคี406/09/2560 09:04
Download this file (แบบบันทึกข้อมูล 60_บะหลวง(ล่าสุด).rar)แบบบันทึกอสค.บะหลวงรพ.สต.บ้านบะหลวง310/09/2560 04:42
Download this file (แบบบันทึกข้อมูล 60อสค รพ.สต.นาทม.xls)แบบบันทึก อสค.60 รพ.สต.นาทมรพ.สต.บ้านนาทม306/09/2560 09:18
Download this file (แบบบันทึกข้อมูล 60อสค รพ.สต.บ้านหนองฟ้า.xls)แบบบันทึก อสค.รพ.สต.บ้านหนองฟ้ารพ.สต.หนองฟ้า207/09/2560 04:18
Download this file (แบบบันทึกข้อมูล 60อสค รพ.สต.หัวคู.xls)ึบันทึกข้อมูล อสค.60 รพ.สต.หัวคูรพ.สต.หัวคู1306/09/2560 03:07
Download this file (แบบบันทึกข้อมูล 60อสค รพ.สต.หัวคูใหม่.xls)แบบประเมิน อสค.ปี60 รพ.สต.หัวคู ใหม่ล่าสุดรพ.สต.บ้านหัวคู606/09/2560 06:19
Download this file (แบบบันทึกข้อมูล 60อสค.rar)แบบบันทึกข้อมูล 60อสค.rar 4904/09/2560 06:13
Download this file (แบบบันทึกข้อมูล 60อสค.xls)แบบบันทึกข้อมูล อสค.รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี207/09/2560 07:54
Download this file (แบบบันทึกข้อมูล 60อสคกกทัน.rar)แบบบันทึก อสค. รพ.สต.กกทัน60 011/09/2560 05:27
Download this file (แบบบันทึกข้อมูล อสค รพ.สต.น้ำจั้นใหญ่ (บึงเกลือ).xls)รพ.สต.น้ำจั้นใหญ่ (เขตบึงเกลือ) ส่ง อสค.60น้ำจั้นใหญ่ (ตำบลบึงเกลือ) 206/09/2560 08:40
Download this file (แบบบันทึกข้อมูล อสค รพ.สต.น้ำจั้นใหญ่ (เมืองไพร).xls)รพ.สต.น้ำจั้นใหญ่ (เขตเมืองไพร) ส่ง อสค.60น้ำจั้นใหญ่ (ตำบลเมืองไพร)106/09/2560 08:26
Download this file (แบบบันทึกข้อมูล อสค รพ.สต.สะอาดนาดี.rar)แบบบันทึกข้อมูล อสค รพ.สต.สะอาดนาดีรพ.สต.สะอาดนาดี206/09/2560 07:03
Download this file (แบบบันทึกข้อมูล อสค รพ.สต.เมืองไพร.xls)แบบบันทึก อสค. รพ.สต.เมืองไพรรพ.สต.เมืองไพร206/09/2560 10:17
Download this file (แบบบันทึกข้อมูล อสค. รพ.สต.บ้านผักกาดหญ้า.xls)แบบบันทึกข้อมูล อสค รพ.สต.ผักกาดหญ้ารพ.สต.บ้านผักกาดหญ้า107/09/2560 07:45
Download this file (แบบบันทึกข้อมูล อสค.รพ.สต.นาวี.xls)แบบบันทึกข้อมูล อสค.รพ.สต.นาวี.xlsรพ.สต.นาวี606/09/2560 05:50
Download this file (แบบบันทึกข้อมูล อสค.รพ.สต.นาโพธิ์.xls)รายงานบันทึกผลการดำเนินงาน อสค.รพสต.นาโพธิ์รพสต.นาโพธิ์306/09/2560 08:56
Download this file (แบบบันทึกข้อมูล-60อสค ไค่นุ่น.xls) แบบบันทึกข้อมูล อสค. รพ.สต. ไค่นุ่นรพ.สต.ไค่นุ่น406/09/2560 09:39
Download this file (แบบบันทึกอสค รพ.สต.กุดแข้.xls)แบบบันทึก อสค. รพ.สต.กุดแข้รพ.สต.กุดแข้106/09/2560 07:47
Download this file (แบบบันทึกอสค รพ.สต.พันขาง.xls)รพ.สต.บ้านพันขางรพ.สต.พันขาง506/09/2560 07:01
 
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP Print
Written by   
จันทร์, 04 กันยายน 2017 03:29

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน ระบบ  e-GP  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ผช.ลองสี/ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (111139_834013860.PDF)111139_834013860.PDF 2504/09/2560 03:30
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ Print
Written by   
จันทร์, 04 กันยายน 2017 03:12

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ด้วย อำเภอเสลภูมิประชาสัมพันธ์รับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยรับสมัครตั้งแต่1-30 กันยายน 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดในการสมัครตามไฟล์ที่แนบ

ผช.ลองสี/ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (990001.pdf)990001.pdf 2404/09/2560 03:26
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

พัฒนาโดยอนุกรรมการ IT เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิ
ที่ตั้ง รพ.เสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 tel 043-551322-3 หรือ สสอ.เสลภูมิ tel 043-551261

 

คณะผู้บริหาร

ขอความคิดเห็น

วิธีแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ควรทำมากที่สุด
 

สมาชิกเยี่ยมชม

We have 47 guests online

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday18
mod_vvisit_counterYesterday263
mod_vvisit_counterThis week1332
mod_vvisit_counterLast week1658
mod_vvisit_counterThis month5097
mod_vvisit_counterLast month6436
mod_vvisit_counterAll days728899

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 54.80.26.116
,
Today: ก.ย. 23, 2017