:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
วาระ/บันทึกการประชุมประจำเดือน วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ Print
Written by   
อังคาร, 16 มกราคม 2018 17:34

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/จนท.ทุกท่าน ผมส่งวาระ/บันทึกการประชุมฯเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 
รายงานการสำรวจความปลอดภัยในการทำงาน ตามแบบฟอร์มที่แนบ Print
Written by   
เสาร์, 13 มกราคม 2018 14:14

-สืบเนื่องจากท่าน รมต. สธ มีความห่วงใยทีมงาน รพ.สต.

ทาง กสธ จึงให้ช่วยกันสำรวจความปลอดภัยในการทำงาน ตามแบบฟอร์มที่แนบ

-เรียนฝากช่วยอนุเคราะห์ดำเนินการภายใน 15 มค 61 -12.00 ส่งมายังกองบริหารการสาธารณสุข ทาง email: CLOAKING ขอบคุณครับ

ดังนั้น  จึงขอความร่วมมือรพ.สต.ทุกแห่งสำรวจความปลอดภัยของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้  ส่งกลับช่องทาง web cup หน้าแจ้งข่าว  ภายในวันอาทิตย์ที่ 14 ม.ค.61  ก่อน 15.00 น.  เพื่อรวบรวมส่งจังหวัดครับ

(จังหวัดขอความร่วมมือด่วนที่สุดครับ)

วิม   เหมโส

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (05213.xls)แบบสำรวจความปลอดภัยใน รพ.สต.รพ.สต.ขวาว1014/01/2561 07:13
Download this file (13-01-61 แบบสำรวจเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย รพ.สต.นาเมือง.zip)แบบสำรวจความปลอดภัยรพ.สต.นาเมืองรพ.สต.บ้านนาเมือง2113/01/2561 23:04
Download this file (13-01-61 แบบสำรวจเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย รพ.สต.นาโพธิ์.zip)ความปลอดภัยของหน่วยงาน นาโพธิ์ 913/01/2561 14:46
Download this file (kauw.rar.rar)รพ.สต.บ้านขวาวแบบสำรวจความปลอดภัย รพ.สต.บ้านขวาว214/01/2561 07:55
Download this file (รายงานความปลอดภัย รพ.สต.นาทม.zip)แบบสำรวจความปลอดภัย รพ.สต.นาทมรพ.สต.นาทม614/01/2561 00:39
Download this file (สำรวจขวาว.xls)แบบสำรวจ รพ.สต.รพ.สต.ขวาว914/01/2561 04:32
Download this file (สำรวจข้อมูลและความปลอดภัยรพ.สต.บ้านหนองฟ้า.xls)แบบสำรวจความปลอดภัย รพ.สต.บ้านหนองฟ้ารพ.สต.หนองฟ้า214/01/2561 07:18
Download this file (สำรวจข้อมูลและความปลอดภัยรพ.สต.ห้วยสามัคคี.xls)แบบสำรวจข้อมูลและสำรวจความปลอดภัย รพ.สต.ห้วยสามัคคีรพ.สต.ห้วยสามัคคี814/01/2561 06:19
Download this file (สำรวจความปลอดภัย รพ.สต.ท่าม่วง.rar)สำรวจความปลอดภัยรพ.สต.บ้านท่าม่วง214/01/2561 06:48
Download this file (สำรวจความไม่ปลอดภัย รพสต.rar)รพ.สต.ไค่นุ่น ต.นาแซงรพ.สต.ไค่นุ่น114/01/2561 03:55
Download this file (สำรวจรพ.สต..rar)สำรวจรพ.สต.รพ.สต. บ้านน้ำจั้นใหญ่1814/01/2561 03:12
Download this file (สำรวจเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย.rar)สำรวจเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย รพ.สต. บ้านน้ำจั้นใหญ่1314/01/2561 03:14
Download this file (หนังสือสำรวจข้อมูลความปลอดภัยรพ.สต.pdf)หนังสือสำรวจข้อมูลความปลอดภัยรพ.สต.pdf 1013/01/2561 14:18
Download this file (แบบราปลอดภัย รพ.สต.ดงหวาย14.rar)แบบรายงานความปลอดภัย ดงหวายรพสต.ดงหวาย314/01/2561 07:34
Download this file (แบบรายงานความไม่ปลอดภัย รพ.สต.บ้านผักกาดหญ้า3.xls)แบบรายงานความไม่ปลอดภัยรพ.สต.บ้านผักกาดหญ้า314/01/2561 07:14
Download this file (แบบสำรวจ รพ.สต.กุดแข้.rar)กุดแข้กุดแข้014/01/2561 11:28
Download this file (แบบสำรวจ รพ.สต.บ้านหัวคู.rar)รพ.สต.บ้านหัวคูรพ.สต.หัวคู3314/01/2561 01:52
Download this file (แบบสำรวจ รพ.สต.บ้านเมืองไพร.rar)แบบสำรวจความปลอดภัยรพ.สต.เมืองไพร814/01/2561 03:51
Download this file (แบบสำรวจ.rar.rar)รพ.สต.บ้านขวาวแบบสำรวจความปลอดภัย รพ.สต.บ้านขวาว014/01/2561 07:51
Download this file (แบบสำรวจความปลอดภัย รพ.สต.บ้านกกทัน.rar)กกทันส่งครับ 114/01/2561 03:29
Download this file (แบบสำรวจความปลอดภัย รพ.สต.บ้านหวาย.rar)รพ.สต.หวายรพ.สต.หวาย1214/01/2561 02:21
Download this file (แบบสำรวจความปลอดภัย รพ.สต.บ้าานมะหรี่.rar)แบบสำรวจความปลอดภัยรพ.สต.บ้านมะหรี่414/01/2561 03:25
Download this file (แบบสำรวจความปลอดภัย รพสต.บะหลวง.rar)รพสต บะหลวงรพสต.บะหลวง114/01/2561 04:30
Download this file (แบบสำรวจรพ.สต. (1).xls)แบบสำรวจความปลอดภัย รพ.สต.บ้านนาวีรพ.สต.บ้านนาวี1314/01/2561 03:18
Download this file (แบบสำรวจรพ.สต. พันขาง.rar)แบบสำรวจรพ.สต. พันขาง.rarรพ.สต.บ้านพันขาง414/01/2561 03:53
Download this file (แบบสำรวจรพ.สต..rar)แบบสำรวจรพ.สต..rar 1713/01/2561 14:21
Download this file (แบบสำรวจรพ.สต..xls)รพ.สต.หนองจอก/สะอาดนาดี 1214/01/2561 02:42
Download this file (แบบสำรวจรพ.สต.rar)แบบสำรวจความปลอดภัยชอง รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี 1614/01/2561 03:07
Download this file (แบบสำรวจรพ.สต.rar.rar)รพ.สต.บ้านป่าขีแบบสำรวจความปลอดภัย รพ.สต.บ้านป่าขี214/01/2561 05:06
Download this file (แบบสำรวจรพ.สต.ดงหวาย.xls)แบบสำรวจ รพสต.ดงหวาย 514/01/2561 07:19
Download this file (แบบสำรวจรพ.สต.น้ำจั้นใหญ่.xls)แบบสำรวจ รพ.สต.รพ.สต.บ้านน้ำจั้นใหญ่714/01/2561 07:27
Download this file (แบบสำรวจรพ.สต.บ้านผักกาดหญ้า(05220).xls)ผักกาดหญ้าผักกาดหญ้า414/01/2561 04:09
Download this file (แบบสำรวจรพ.สต.ห้วย11.xls)รายงานปลอดภัยรพสต.ห้วยสามัคคี1414/01/2561 06:17
Download this file (แบบสำรวจรพ.สต.ห้วยสามัคคี11.xls)แบบสำรวจปลอดภัยห้วยรพสต.ห้วยสามัคคี614/01/2561 06:22
Download this file (แบบสำรวจรพ.สตขวาว.rar.rar)รพ.สต.บ้านขวาวแบบสำรวจความปลอดภัย รพ.สต.บ้านขวาว114/01/2561 07:47
Download this file (แบบสำรวจเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย พันขาง.rar)แบบสำรวจเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย พันขาง.rarรพ.สต.บ้านพันขาง214/01/2561 03:53
Download this file (แบบสำรวจเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย.rar)แบบสำรวจเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย.rar 2013/01/2561 14:20
Download this file (แบบสำรวจเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยน้ำจั้นใหญ่.xls)แบบสำรวจความไม่ปลอดภัย รพ.สต.บ้านน้ำจั้นใหญ่1314/01/2561 07:28
Download this file (แบบสำรวจเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยรพ.สต.นาวี.xls)แบบสำรวจเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยรพ.สต.นาวี.xlsรพ.สต.นาวี714/01/2561 03:35
Download this file (แบบสำรวจเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยรพ.สต.สะทอน.xls)แบบสำรวจความไม่ปลอดภัย สะทอนรพ.สต.บ้านสะทอน1014/01/2561 06:57
 
รายงานการสำรวจความปลอดภัยในการทำงาน ตามแบบฟอร์มที่แนบ Print
Written by   
เสาร์, 13 มกราคม 2018 14:13

-สืบเนื่องจากท่าน รมต. สธ มีความห่วงใยทีมงาน รพ.สต.

ทาง กสธ จึงให้ช่วยกันสำรวจความปลอดภัยในการทำงาน ตามแบบฟอร์มที่แนบ

-เรียนฝากช่วยอนุเคราะห์ดำเนินการภายใน 15 มค 61 -12.00 ส่งมายังกองบริหารการสาธารณสุข ทาง email: CLOAKING ขอบคุณครับ

ดังนั้น  จึงขอความร่วมมือรพ.สต.ทุกแห่งสำรวจความปลอดภัยของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้  ส่งกลับช่องทาง web cup หน้าแจ้งข่าว  ภายในวันอาทิตย์ที่ 14 ม.ค.61  ก่อน 15.00 น.  เพื่อรวบรวมส่งจังหวัดครับ

(จังหวัดขอความร่วมมือด่วนที่สุดครับ)

วิม   เหมโส

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (แบบสำรวจความปลอดภัย รพ.สต.บ้านหวาย.rar)รพ.สต.หวาย 814/01/2561 02:19
 
ร่ยงานการสำรวจความปลอดภัยในการทำงาน ตามแบบฟอร์มที่แนบ Print
Written by   
เสาร์, 13 มกราคม 2018 14:12

-สืบเนื่องจากท่าน รมต. สธ มีความห่วงใยทีมงาน รพ.สต.

ทาง กสธ จึงให้ช่วยกันสำรวจความปลอดภัยในการทำงาน ตามแบบฟอร์มที่แนบ

-เรียนฝากช่วยอนุเคราะห์ดำเนินการภายใน 15 มค 61 -12.00 ส่งมายังกองบริหารการสาธารณสุข ทาง email: CLOAKING ขอบคุณครับ

ดังนั้น  จึงขอความร่วมมือรพ.สต.ทุกแห่งสำรวจความปลอดภัยของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้  ส่งกลับช่องทาง web cup หน้าแจ้งข่าว  ภายในวันอาทิตย์ที่ 14 ม.ค.61  ก่อน 15.00 น.  เพื่อรวบรวมส่งจังหวัดครับ

(จังหวัดขอความร่วมมือด่วนที่สุดครับ)

วิม   เหมโส

 
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ราชประชาสมาสัยปี2561 Print
Written by   
อังคาร, 09 มกราคม 2018 08:52

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ด้วยวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันราชประชาสมาสัย จึงขอความร่วมมือจากท่าน ให้จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 16ถึง 20 มกราคม 2561 โดยดูรายละเอียดกิจกรรมตามไฟล์ที่แนบ

ผช.สันติ/ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (120873_827262415.PDF)120873_827262415.PDF 2409/01/2561 08:55
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

พัฒนาโดยอนุกรรมการ IT เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิ
ที่ตั้ง รพ.เสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 tel 043-551322-3 หรือ สสอ.เสลภูมิ tel 043-551261

 

คณะผู้บริหาร

ขอความคิดเห็น

วิธีแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ควรทำมากที่สุด
 

สมาชิกเยี่ยมชม

We have 45 guests online

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday31
mod_vvisit_counterYesterday92
mod_vvisit_counterThis week371
mod_vvisit_counterLast week602
mod_vvisit_counterThis month1845
mod_vvisit_counterLast month2632
mod_vvisit_counterAll days742800

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 61.19.250.35
,
Today: ก.พ. 22, 2018