:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
remed รพ.สต.ห้วยสามัคคี , หนองจอก HT Print
Written by   
อังคาร, 15 สิงหาคม 2017 08:11
รายชื่อ remed รพ.สต.ห้วยสามัคคี , หนองจอก HT
Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (remed รพ.สต.ห้วยสามัคคี , หนองจอก HT.xls)remed รพ.สต.ห้วยสามัคคี , หนองจอก HT.xls 415/08/2560 08:11
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 สิงหาคม 2560 Print
Written by   
ศุกร, 11 สิงหาคม 2017 09:07

เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนทั่วไปมาร่วมพิธีฯในวันที่ 12 สค.60 ทั้งภาคเช้าและภาคคำ่ รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

ผช.ลองสี/ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (12 สค.600001.pdf)12 สค.600001.pdf 411/08/2560 09:13
 
ขั้นตอนการดำเนินการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบ IC Print
Written by   
ศุกร, 11 สิงหาคม 2017 06:38

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ขอให้หน่วยบริการที่จะก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบ IC ให้ดำเนินการตามรายละเอียดที่แนบนี้

ผช.ลองสี/ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (เรียน ผอ.docx)เรียน ผอ.docx 1611/08/2560 06:38
 
ส่งรายชื่อนักเรียน ป.5 รับวัคซีน HPV Print
Written by   
จันทร์, 07 สิงหาคม 2017 09:06

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ขอให้ทุก รพ.สต. ส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียน ป.5 เพื่อรับวัคซีน HPV ตามแบบฟอร์มนี้ และส่งข้อมูลเป็นไฟล์ใต้ข่าวนี้ ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560

สันติ/ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (HPV ป.5.xls)นักเรียน ป.5 (แก้ไขใหม่)รพ.สต.ขวาว (แก้ไขใหม่)510/08/2560 00:48
Download this file (ฃรายชื่อนักเรียนหญิง ป.5 วัคซีน HPV นาทม.xls)รายชื่อนักเรียน ป.5 นาทม แก้ไขใหม่รพ.สต.บ้านนาทม111/08/2560 03:16
Download this file (นักเรียนหญิง ป.5 วัคซีน HPV (1).xls)นักเรียน ป.5รพ.สต.ขวาว309/08/2560 10:25
Download this file (นักเรียนหญิง ป.5 วัคซีน HPV น้ำจั้นใหญ่.xls)น้ำจั้นใหญ่ (แก้ไขใหม่) 109/08/2560 07:14
Download this file (นักเรียนหญิง ป.5 วัคซีน HPV.xls)รายชื่อ ป.5 รพ.สต.บ้านสะทอนรพ.สต.บ้านสะทอน609/08/2560 02:49
Download this file (รพ.สต.บ้านนาโพธิ์รายชื่อนักเรียนหญิงป.5วัคซีน HPV(แก้ไข).xls)รายนร.ป5 รพ.สต.นาโพธิ์(แก้ไขใหม่)รพ.สต.นาโพธิ์009/08/2560 13:30
Download this file (รพ.สต.บ้านหวายรายชื่อนักเรียนหญิงป.5วัคซีน HPV.xls)รายชื่อนักเรียนหญิง ป.5 บ้านหวายรายชื่อนักเรียนหญิงป.5 รพ.สต.บ้านหวาย708/08/2560 03:13
Download this file (รายชื่อนักเรียนหญิง ป.5 รพ.สต.กุดแข้.xls)รายชื่อนักเรียนหญิงป5. รพ.สต.บ้านกุดแข้รพ.สต.กุดแข้508/08/2560 06:40
Download this file (รายชื่อนักเรียนหญิง ป.5 วัคซีน HPV น้ำจั้นใหญ่.xls)รพสต.บ้านน้ำจั้นใหญ่ 409/08/2560 02:21
Download this file (รายชื่อนักเรียนหญิง ป.5 วัคซีน HPV มะหรี่ (1).xls)รายชื่อนักเี 110/08/2560 09:09
Download this file (รายชื่อนักเรียนหญิง ป.5 วัคซีน HPV มะหรี่ (แก้ไข).xls)รายชื่อ ป.5 มะหรี่(แก้ไข)รพ.สต.มะหรี่110/08/2560 09:13
Download this file (รายชื่อนักเรียนหญิง ป.5 วัคซีน HPV มะหรี่.xls)รพ.สต.มะหรี่ 210/08/2560 08:24
Download this file (รายชื่อนักเรียนหญิง ป.5 วัคซีน HPV_หนองจอก.xls)รายชื่อนักเรียนหญิง ป.5_หนองจอกรพ.สต.บ้านหนองจอก508/08/2560 04:15
Download this file (แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียนหญิง ป.5 รพ.สต.ห้วยสามัคคี.xls)แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียนหญิง ป.5 รพ.สต.ห้วยสามัคคี.xlsรพ.สต.ห้วยสามัคคี108/08/2560 08:02
Download this file (แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียนหญิง ป.5 วัคซีน HPV (1).xls)รายชื่อนักเรียนหญิงป.5 รพ.สต.นาเมืองรพ.สต.นาเมือง708/08/2560 09:44
Download this file (แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียนหญิง ป.5 วัคซีน HPV (2).xls)รายชื่อนักเรียนหญิง ป.5เขตรับ รพ.สต.บ้านหัวคู808/08/2560 04:04
Download this file (แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียนหญิง ป.5 วัคซีน HPV ดงหวาย.xls)แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียนหญิง ป.5 วัคซีน HPV ดงหวาย.xls 210/08/2560 07:01
Download this file (แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียนหญิง ป.5 วัคซีน HPV บะหลวง.xls)รพ.สต.บ้านบะหลวง ส่งรายชื่อเด็ก ป.5รพ.สต.บ้านบะหลวง108/08/2560 03:42
Download this file (แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียนหญิง ป.5 วัคซีน HPV พันขาง.xls)รพ.สต.บ้านพันขาง 409/08/2560 04:58
Download this file (แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียนหญิง ป.5 วัคซีน HPV รพ.สต.ท่าม่วง.xls)แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียนหญิง ป.5 รพ.สต. ท่าม่วงรพ.สต.บ้านท่าม่วง109/08/2560 08:31
Download this file (แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียนหญิง ป.5 วัคซีน HPV รพ.สต.นาวี.xls)รพ.สต.นาวีรพ.สต.นาวี109/08/2560 04:42
Download this file (แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียนหญิง ป.5 วัคซีน HPV รพ.สต.ไค่นุ่น.xls)รายชื่อนักเรียนหญิง ป.5 รพ.สต.ไค่นุ่นรพ.สต.ไค่นุ่น608/08/2560 03:08
Download this file (แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียนหญิง ป.5 วัคซีน HPV(ป่าขี).xls)รพ.สต.บ้านป่าขีรพ.สต.บ้านป่าขี108/08/2560 07:21
Download this file (แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียนหญิง ป.5 วัคซีน HPV.rar)แบบฟอร์มนักเรียนหญิง ป.5 วัคซีน HPV ป.5รพ.สต.บ้านผักกาดหญ้า208/08/2560 09:03
Download this file (แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียนหญิง ป.5 วัคซีน HPV.xls)แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียนหญิง ป.5 วัคซีน HPV.xls 2507/08/2560 15:04
Download this file (แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียนหญิง ป.5 วัคซีน HPVรพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี.xls)รายชื่อนักเรียนหญิงป.5รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคีรพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี308/08/2560 04:08
Download this file (แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียนหญิง ป.5 วัคซีน HPVรพสต (version 1).zip)รายชื่อนักเรียนหญิง ป.5 รพ.สต.หนองฟ้า110/08/2560 06:43
Download this file (แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียนหญิง ป.5 วัคซีน HPVรพสต.สะอาดนาดี.xls)รพสต.สะอาดนาดี 708/08/2560 07:57
Download this file (แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียนหญิง ป.5 วัคซีน HPVเมืองไพร.xls)รายชื่อนักเรียนหญิง ป.5 รพ.สต.เมืองไพรรพ.สต.เมืองไพร108/08/2560 10:22
 
ขอเชิญประชุม Print
Written by   
จันทร์, 07 สิงหาคม 2017 04:44

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน OSCC  ของ.รพ.สต.ทุกแห่ง ๆละ 1 คน เข้าร่วมประชุมแนวทางการช่วยเหลือ

เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง ในวันที่ 9  ส.ค. 60  ณ ห้องประชุม โรงแรมเพชรรัชด์ฯ รายละเอียดตาม

ไฟล์เอกสารที่แนบ

 

ภัสดาพร/ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (oscc10001.pdf)oscc10001.pdf 4407/08/2560 04:56
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

พัฒนาโดยอนุกรรมการ IT เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิ
ที่ตั้ง รพ.เสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 tel 043-551322-3 หรือ สสอ.เสลภูมิ tel 043-551261

 

คณะผู้บริหาร

ขอความคิดเห็น

วิธีแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ควรทำมากที่สุด
 

สมาชิกเยี่ยมชม

We have 52 guests online

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday18
mod_vvisit_counterYesterday263
mod_vvisit_counterThis week1332
mod_vvisit_counterLast week1658
mod_vvisit_counterThis month5097
mod_vvisit_counterLast month6436
mod_vvisit_counterAll days728899

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 54.80.26.116
,
Today: ก.ย. 23, 2017