:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
การขอมับัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด Print
Written by   
ศุกร, 06 ตุลาคม 2017 02:24

เรัยน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ด้วย  สสจ.ร้อย แจ้งการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545  ส่ง สสอ.ไม่เกินวันที่ 12 ตค.60 โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามไฟล์ที่แนบ

ผช.สันติ/ส่งข่าว

 

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (1110001.pdf)1110001.pdf 3206/10/2560 02:24
Download this file (113161_75279267.PDF)113161_75279267.PDF 4306/10/2560 02:27
 
รายงานผู้เลิกดื่มสุรา "คนหัวใจหิน และคนหัวใจเพชร" Print
Written by   
ศุกร, 06 ตุลาคม 2017 02:13

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ขอให้ทุก รพ.สต. สำรวจผู้ลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าครบเข้าพรรษา ประจำปี 2560 "คนหัวใจหิน" และผู้ปฏิญาณตนเลิกดื่มสุราตลอดไป "คนหัวใจเพชร" กลุ่มที่เคยเป็นผู้เสพ และผู้ติดสุรา ในพื้นที่ ตามแบบรายงานที่แนบมานี้ และส่งรายงานภายในวันที่ 12 ต.ค. 60 แนบไฟล์ใต้ข่าวฉบับนี้ เพื่อรับเกียรติบัตรต่อไปครับ

สันต/ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (คนหัวใจหิน เพชร พันขาง.xls)คนหัวใจหิน เพชร พันขาง.xlsรพ.สต.บ้านพันขาง1312/10/2560 08:06
Download this file (คนหัวใจหิน เพชร สะอาดนาดี.xls)รพ.สต.สะอาดนาดี 127/10/2560 13:14
Download this file (คนหัวใจหิน เพชร.xls)คนหัวใจหิน เพชร.xlsรพ.สต.มะหรี่1012/10/2560 03:00
Download this file (คนหัวใจเพช หัวใจหิน นาวี.zip)แบบรายงานคนหัวใจเพชร หัวใจหิน60รพ.สต.บ้านนาวี330/10/2560 03:47
Download this file (งานเลิกดื่มสุรา คนหัวใจหิน ไค่นุ่น.xls)รพ.สต.ไค่นุ่น ต.นาแซง 227/10/2560 11:24
Download this file (รายงาน หัวใจเพชร ปี 2560.xls)รง.หัวใจหิน หัวใจเพชรรพ.สต.ขวาว128/10/2560 03:39
Download this file (รายงานคนหัวใจหิน.xls)แบบรายงาน คนหัวใจหิน เพชรรพ.สต.บ้านหัวคู229/10/2560 06:02
Download this file (รายชื่อผู้ดื่มสุราสมัครใจร่วมโครงการ 2560  (1).xls)รายชื่อคนหัวใจหิน-หัวใจเพชรรพ.สต.หนองจอก418/10/2560 06:21
Download this file (รายชื่อผู้ปฏิญาณตนเลิกดื่มสุรา  ประจำปี ๒๕๖๐.docx)รง.คนหัวใจเพชรรพ.สต.ท่าม่วง128/10/2560 02:09
Download this file (หัวใจหิน-เพชร 2560 รพ.สต.นาทม.xls) แบบรายงานคนหัวใจหิน หัวใจเพชร ปี 2560รพ.สต.บ้านนาทม912/10/2560 04:45
Download this file (เลิกสุรา.rar)คนหัวใจ หิน-เพชร รพ.สต.บ้านบะหลวงรพ.สต.บ้านบะหลวง214/10/2560 06:43
Download this file (แบบรายงานคนหัวใจหิน หัวใจเพชร ปี  2560 ผักกาดหญ็า.xls.xls)ผักกาดหญ้ารพ.สต.บ้านผักกาดหญ้า128/10/2560 06:21
Download this file (แบบรายงานคนหัวใจหิน หัวใจเพชร ปี 2560 (1).xls)รายงานคนหัวใจหินรพ.สต.ห้วยสามัคคี412/10/2560 04:42
Download this file (แบบรายงานคนหัวใจหิน หัวใจเพชร ปี 2560 นาโพธิ์.xls)นาโพธิ์นาโพธื์712/10/2560 05:18
Download this file (แบบรายงานคนหัวใจหิน หัวใจเพชร ปี 2560 รพ.สต.นาเมือง.xls)แบบรายงานคนหัวใจหิน หัวใจเพชร รพ.สต.นาเมืองรพ.สต.นาเมือง312/10/2560 08:53
Download this file (แบบรายงานคนหัวใจหิน หัวใจเพชร ปี 2560 รพ.สต.บ้านนาวี.xls)ส่งรายงานคนหัวใจหิน-เพชร ปี2560รพ.สต.บ้านนาวี101/11/2560 04:14
Download this file (แบบรายงานคนหัวใจหิน หัวใจเพชร ปี 2560 รพ.สต.บ้านน้ำจั้นใหญ่.xls)รพ.สต. บ้านน้ำจั้นใหญ่รพ.สต. บ้านน้ำจั้นใหญ่516/10/2560 04:21
Download this file (แบบรายงานคนหัวใจหิน หัวใจเพชร ปี 2560 รพ.สต.บ้านป่าขี.xls)รพ.สต.บ้านป่าขีรพ.สต.บ้านป่าขี112/10/2560 08:36
Download this file (แบบรายงานคนหัวใจหิน หัวใจเพชร ปี 2560 ใหม่สามัคคี.xls)รง.คนหัวใจหิน/เพชรรพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี127/10/2560 09:55
Download this file (แบบรายงานคนหัวใจหิน หัวใจเพชร ปี 2560.rar)แบบรายงานคนหัวใจหิน หัวใจเพชร ปี 2560รพ.สต.บ้านหวาย112/10/2560 04:40
Download this file (แบบรายงานคนหัวใจหิน หัวใจเพชร ปี 2560.xls)แบบรายงานคนหัวใจหิน หัวใจเพชร ปี 2560.xls 5606/10/2560 02:13
Download this file (แบบรายงานคนหัวใจหิน หัวใจเพชร ปี 2560.zip)ส่งรายงานคนหัวใจหิน หัวใจเพชร รพ.สต.หนองฟ้า219/10/2560 09:33
Download this file (แบบรายงานคนหัวใจหิน หัวใจเพชร ปี 2560กุดแข้.xls)แบบรายงานหัวใจหินหัวใจเพชรรพ.สต.กุดแข้รพ.สต.บ้านกุดแข้813/10/2560 06:21
Download this file (แบบรายงานคนหัวใจหิน เพชร 60.xls)แบบรายงานคนหัวใจหิน หัวใจเพชร ปี2560รพ.สต.บ้านดงหวาย212/10/2560 03:18
Download this file (แบบรายงานคนหัวใจหิน-หัวใจเพชร-ปี-2560.xls)รายงานคนหัวใจหิน-เพชร เมืองไพร 60รพ.สต.บ้านเมืองไพร130/10/2560 08:16
Download this file (แบบรายงานคนใจหินหัวใจเพชร ปี60สะทอน.xls)แบบรายงานคนหัวใจเพชร หัวใจหินปี60รพ.สต.บ้านสะทอน512/10/2560 06:05
 
remed รพ.สต.หัวคู , น้ำจั้นใหญ่ HT Print
Written by   
อังคาร, 03 ตุลาคม 2017 07:56
รายชื่อ remed รพ.สต.หัวคู , น้ำจั้นใหญ่ HT
Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (remed รพ.สต.หัวคู , น้ำจั้นใหญ่ HT.xls)remed รพ.สต.หัวคู , น้ำจั้นใหญ่ HT.xls 303/10/2560 07:56
 
เอกสารประกอบการประชุม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ Print
Written by   
อังคาร, 03 ตุลาคม 2017 04:28

เรียน ผอ.รพ.สต.

ผมส่งไฟล์ประกอบ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐  เพื่อศึกษา ทำความเข้าใจ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

วิม   เหมโส

 
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE Print
Written by   
อังคาร, 03 ตุลาคม 2017 02:45

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ด้วย สสจ.ร้อยเอ็ดกำหนดจัดการแข่งขัน  TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ปี ๒๕๖๑

เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ดไปแข่งขันระดับภาคขึ้นในวันที่  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงฝากท่านประชาสัมพันธ์

ในกลุ่มเด็กเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

 

ภัสดาพร/ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (113379_1109238986.PDF)113379_1109238986.PDF 303/10/2560 03:08
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

พัฒนาโดยอนุกรรมการ IT เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิ
ที่ตั้ง รพ.เสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 tel 043-551322-3 หรือ สสอ.เสลภูมิ tel 043-551261

 

คณะผู้บริหาร

ขอความคิดเห็น

วิธีแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ควรทำมากที่สุด
 

สมาชิกเยี่ยมชม

We have 49 guests online

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday58
mod_vvisit_counterYesterday85
mod_vvisit_counterThis week464
mod_vvisit_counterLast week596
mod_vvisit_counterThis month2016
mod_vvisit_counterLast month2790
mod_vvisit_counterAll days735227

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 61.19.250.35
,
Today: พ.ย. 24, 2017