:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
ด่วนที่สุด ตรวจสอบข้อมูล อสม. Print
Written by   
อังคาร, 08 พฤษภาคม 2018 13:48

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ด้วยกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบฐานข้อมูล อสม. ใน www. Thaiphc.net พบว่า ข้อมูล อสม. ยังไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามทะเบียนราษฎร์

จึงขอให้ทุก รพ.สต.ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล อสม.ให้ถูกต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พค. 61 (เพราะถ้าไม่ถูกต้องชื่อจะหายไปจากระบบ ต้องเริ่มต้นใหม่)

 

ธานี

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (ถามตอบการเบิกจ่ายเงินe-payment.pdf)ถามตอบการเบิกจ่ายเงินe-payment.pdf 1409/05/2561 06:00
Download this file (รพ.สต.ห้วยสามัคคี.xls)แก้ไข อสม.รพ.สต.ห้วยสามัคคีรพ.สต.ห้วยสามัคคี111/05/2561 03:08
Download this file (สะทอน.zip)แก้ไข อสม. สะทอนรพ.สต.บ้านสะทอน210/05/2561 08:13
Download this file (อสม ไค่นุ่น แก้ไข thai phc.rar) แก้ไข อสม.บ้านไค่นุ่นรพ.สต.บ้านไค่นุ่น510/05/2561 05:14
Download this file (อสม.หนองฟ้าแก้ไขบัญชีล่าสุด.rar)แก้ไข อสม.หนองฟ้ารพ.สต.หนองฟ้า014/05/2561 08:36
Download this file (อสม.แก้ไข หัวคู.xls)แก้ไข อสม.หัวคูรพ.สต.หัวคู111/05/2561 08:16
Download this file (เสลภูมิ - Copy.xls)แก้ไข ข้อมูล อสม.รพ.สต.บ้านมะหรี่114/05/2561 02:38
Download this file (เสลภูมิ.rar)เสลภูมิ.rar 9208/05/2561 13:50
Download this file (แก้ไข อสม.1.xls)แก้ไข อสม.บ้านใหม่สามัคคีรพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี710/05/2561 04:35
Download this file (แก้ไข อสม.บ้านหวาย ต.เงิน อ.เสลภูมิ.xls)แก้ไข อสม.บ้านหวายรพ.สต.บ้านหวาย 310/05/2561 04:53
Download this file (แก้ไข อสม.หนองจอก.xls)แก้ไข อสม.หนองจอกรพ.สต.หนองจอก1409/05/2561 04:10
Download this file (แก้ไข อสม.เมืองไพร.xls)แก้ไข อสม.เมืองไพรรพ.สต.เมืองไพร709/05/2561 22:45
Download this file (แก้ไขข้อมูล อสม.ป่าขี.rar)รพ.สต.บ้านป่าขีรพ.สต.บ้านป่าขี211/05/2561 04:34
Download this file (แก้ไขรายชื่ออสม.ผักกาดหญ้า.xls)แก้ไขอสม.ผักกาดหญ้าแก้ไขอสม.ผักกาดหญ้า2409/05/2561 03:30
Download this file (แก้ไขอสม.2561 นจญ..xls)แก้ไขอสม.2561 นจญ..xls 311/05/2561 06:28
Download this file (แก้ไขอสม.บ้านสะอาดนาดี.xls)แก้ไข อสม.สะอาดนาดีรพ.สต.บ้านสะอาดนาดี115/05/2561 08:18
Download this file (แก้ไฃอสม.ท่าม่วง.xls)แก้ไขอสม.รพ.สต.บ้านท่าม่วงรพ.สต.บ้านท่าม่วง410/05/2561 11:42
 
การประเมินผลการดำเนินงานอุบัติเหตุทางถนน (D-RTI) Print
Written by   
จันทร์, 07 พฤษภาคม 2018 06:57

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ขอให้รพ.สต.ที่จะส่งรายละเอียดต่างๆ เพื่อเตรียมรับการประเมินการดำเนินงานอุบัติเหตุทางถนน (D-RTI) ส่งใต้ข่าวนี้ครับ

สันติ/ส่งข่าว

 
ส่งผลงานเด่น นวัตกรรม/ผลงานวิชาการ ยาเสพติด บุหรี่ สุรา Print
Written by   
เสาร์, 05 พฤษภาคม 2018 15:34

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ติดตามผลงานเด่น นวัตกรรม/ผลงานวิชาการ ด้านยาเสพติด บุหรี่ สุรา (ผลงานย้อนหลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560) ตามแบบฟอร์มที่การส่งผลงาน รพ.ธัญญารักษ์ ที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งผลงานใต้ข่าวที่แจ้ง ด่วนภายในวันที่ 10 พ.ค. 2561

สันติ/ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (รายละเอียดนำเสนอผลงานยาเสพติด รพ.ธัญญารักษ์ ปี 2561.PDF)รายละเอียดนำเสนอผลงานยาเสพติด รพ.ธัญญารักษ์ ปี 2561.PDF 2905/05/2561 15:35
 
วาระการประชุม ปจด. (๒ พ.ค.๖๑) (ต่อ) Print
Written by   
พฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2018 06:09

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/จนท.ในสังกัดทุกท่าน

สสอ.เสลภูมิ ขอนำเรียนวาระ/หัวข้อการประชุม ปจด. พฤษภาคม ๒๕๖๑ (๒ พ.ค.๖๑)

เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

วิม  เหมโส

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file ((๓๕) แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2561.PDF)(๓๕) แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2561.PDF 403/05/2561 06:09
Download this file ((๓๖) ตรวจสถานที่โรงฆ่าสัตว์  บ้านทุ่งสนาม ต.หนองหลวง.pdf)(๓๖) ตรวจสถานที่โรงฆ่าสัตว์ บ้านทุ่งสนาม ต.หนองหลวง.pdf 003/05/2561 06:10
Download this file ((๓๗) ขอใช้เงินค่าสาธารณูปโภคในการบริการปชช.ติดต่อศูนย์ดำรงค์ธรรม.PDF)(๓๗) ขอใช้เงินค่าสาธารณูปโภคในการบริการปชช.ติดต่อศูนย์ดำรงค์ธรรม.PDF 203/05/2561 06:10
Download this file ((๓๘) กำชับจนท.ให้ถือปฏิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร.PDF)(๓๘) กำชับจนท.ให้ถือปฏิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร.PDF 203/05/2561 06:11
Download this file ((๓๙) สรุปผลการประชุม คกก.เขตสุขภาพที่ ๗  ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๑.PDF)(๓๙) สรุปผลการประชุม คกก.เขตสุขภาพที่ ๗ ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๑.PDF 103/05/2561 06:11
Download this file ((๔๐) ขอความร่วมมือคัดเลือกคนดีเข้ารับรางวัล ประชาบดี.PDF)(๔๐) ขอความร่วมมือคัดเลือกคนดีเข้ารับรางวัล ประชาบดี.PDF 003/05/2561 06:11
Download this file ((๔๑) ขอเชิญอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร.PDF)(๔๑) ขอเชิญอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร.PDF 203/05/2561 06:12
Download this file ((๔๒) ขอความอนุเคราะห์ กรณีฟอกไต  (รพ.สต.ห้วยสามัคคี).PDF)(๔๒) ขอความอนุเคราะห์ กรณีฟอกไต (รพ.สต.ห้วยสามัคคี).PDF 803/05/2561 06:12
Download this file ((๔๓) มาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ.PDF)(๔๓) มาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ.PDF 103/05/2561 06:12
Download this file ((๔๔) ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ งานNCD (๒-๔ พ.ค.๖๑).PDF)(๔๔) ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ งานNCD (๒-๔ พ.ค.๖๑).PDF 103/05/2561 06:13
Download this file ((๔๕) การยื่นใบแสดงความจำนงขอสมัครสอบเพื่อศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ.PDF)(๔๕) การยื่นใบแสดงความจำนงขอสมัครสอบเพื่อศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ.PDF 403/05/2561 06:13
Download this file ((๔๖) การย้ายของพกส.ทั่วไป (ฉบับแก้ไข).PDF)(๔๖) การย้ายของพกส.ทั่วไป (ฉบับแก้ไข).PDF 003/05/2561 06:13
Download this file ((๔๗) ขอความร่วมมือส่งสรุปการติดตามรายงาน พชอ.,พชต..PDF)(๔๗) ขอความร่วมมือส่งสรุปการติดตามรายงาน พชอ.,พชต..PDF 303/05/2561 06:14
Download this file ((๔๘) ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุข.PDF)(๔๘) ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุข.PDF 203/05/2561 06:14
Download this file ((๕๑) ขอเชิญประชุม การกำหนดอายุเก็บเอกสารและการทำลายหนังสือราชการ.PDF)(๕๑) ขอเชิญประชุม การกำหนดอายุเก็บเอกสารและการทำลายหนังสือราชการ.PDF 603/05/2561 06:15
 
วาระการประชุม ปจด. (๒ พ.ค.๖๑) (ต่อ) Print
Written by   
พฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2018 04:58

 

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/จนท.ในสังกัดทุกท่าน

สสอ.เสลภูมิ ขอนำเรียนวาระ/หัวข้อการประชุม ปจด. พฤษภาคม ๒๕๖๑ (๒ พ.ค.๖๑)

เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

วิม  เหมโส

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file ((๒๒) ตรวจน้ำ น้ำแข็ง (เพิ่มเติม).PDF)(๒๒) ตรวจน้ำ น้ำแข็ง (เพิ่มเติม).PDF 003/05/2561 05:00
Download this file ((๒๒) แจ้งแผนการออกตรวจสถานที่ผลิตน้ำ.PDF)(๒๒) แจ้งแผนการออกตรวจสถานที่ผลิตน้ำ.PDF 003/05/2561 05:00
Download this file ((๒๓) ปชส.หลักสูตรเคมีบำบัดสำหรับเภสัชกร.PDF)(๒๓) ปชส.หลักสูตรเคมีบำบัดสำหรับเภสัชกร.PDF 203/05/2561 05:01
Download this file ((๒๔) ขอให้ส่งเอกสารประกอบการดำเนินงาน EOC.PDF)(๒๔) ขอให้ส่งเอกสารประกอบการดำเนินงาน EOC.PDF 003/05/2561 05:02
Download this file ((๒๕) ขอทราบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ LTC  ปี ๒๕๖๑.PDF)(๒๕) ขอทราบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ LTC ปี ๒๕๖๑.PDF 103/05/2561 06:04
Download this file ((๒๖) เชิญท่านสสอ.ร่วมประชุมพิจารณาบุคคล ๒ พ.ค.๖๑.PDF)(๒๖) เชิญท่านสสอ.ร่วมประชุมพิจารณาบุคคล ๒ พ.ค.๖๑.PDF 003/05/2561 06:05
Download this file ((๒๗) เชิญร่วมกิจกรรมวันพยาบาลสากล ๑๑ พค.๖๑.PDF)(๒๗) เชิญร่วมกิจกรรมวันพยาบาลสากล ๑๑ พค.๖๑.PDF 003/05/2561 06:05
Download this file ((๒๘) รายงานการเบิกจ่ายเงินลักษณะลงทุน ปี ๒๕๖๑.PDF)(๒๘) รายงานการเบิกจ่ายเงินลักษณะลงทุน ปี ๒๕๖๑.PDF 003/05/2561 06:05
Download this file ((๒๙) แผนการสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน  ๒.PDF)(๒๙) แผนการสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน ๒.PDF 003/05/2561 06:06
Download this file ((๒๙) แผนการสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน ๑.PDF)(๒๙) แผนการสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน ๑.PDF 003/05/2561 06:06
Download this file ((๓๐) การจัดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งตามกรอบ ปี ๒๕๖๐.PDF)(๓๐) การจัดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งตามกรอบ ปี ๒๕๖๐.PDF 103/05/2561 06:06
Download this file ((๓๑) ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกติดตั้ง wifi.PDF)(๓๑) ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกติดตั้ง wifi.PDF 203/05/2561 06:07
Download this file ((๓๒) ประชุมจนท.ทันตฯดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ , มะเร็งช่องปาก.PDF)(๓๒) ประชุมจนท.ทันตฯดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ , มะเร็งช่องปาก.PDF 303/05/2561 06:07
Download this file ((๓๓) สัมนาค้นหาเอกลักษณ์สมุนไพร ๔ พ.ค.๖๑.PDF)(๓๓) สัมนาค้นหาเอกลักษณ์สมุนไพร ๔ พ.ค.๖๑.PDF 003/05/2561 06:07
Download this file ((๓๔) แจ้งพนักงานจนท.ตรวจผลิตภัณฑ์เมจิกสกิน.PDF)(๓๔) แจ้งพนักงานจนท.ตรวจผลิตภัณฑ์เมจิกสกิน.PDF 003/05/2561 06:08
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

พัฒนาโดยอนุกรรมการ IT เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิ
ที่ตั้ง รพ.เสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 tel 043-551322-3 หรือ สสอ.เสลภูมิ tel 043-551261

 

คณะผู้บริหาร

ขอความคิดเห็น

วิธีแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ควรทำมากที่สุด
 

สมาชิกเยี่ยมชม

We have 111 guests online

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1
mod_vvisit_counterYesterday88
mod_vvisit_counterThis week89
mod_vvisit_counterLast week554
mod_vvisit_counterThis month1935
mod_vvisit_counterLast month2556
mod_vvisit_counterAll days752768

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 61.19.250.35
,
Today: มิ.ย. 25, 2018