:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
remed รพ.สต.โนนสนาม HT Print
Written by   
ศุกร, 29 กันยายน 2017 07:22
รายชื่อ remed รพ.สต.โนนสนาม HT
Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (remed รพ.สต.โนนสนาม HT 29.xls)remed รพ.สต.โนนสนาม HT 29.xls 329/09/2560 07:22
 
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๐ Print
Written by   
พฤหัสบดี, 28 กันยายน 2017 04:35

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ขอให้รพ.สต.ทุกแห่งส่งรายงานผลการการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๐  ในช่องทางนี้ ภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ก่อนเที่ยง

ด้วยความนับถือ

วิม    เหมโส

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (ประเมินตนเองตาม KPI 60 ไค่นุ่น.rar)รพ.สต.ไค่นุ่น ต.นาแซง 902/10/2560 09:06
Download this file (ประเมินผลงานใหม่สามัคคี60.zip)รพ.สต.ใหม่สามัคคีผลงานรอบ 12เดือนปี60ใหม่สามัคคี003/10/2560 06:39
Download this file (ผลการดำเนินงานรอบ12เดือน รพสต.ดงหวาย.xls)ผลงานรอบ12เดือน รพ.สต.บ้านดงหวายรพ.สต.บ้านดงหวาย004/10/2560 07:12
Download this file (ผลการดำเนินงานรอบ12เดือนบ้านหวาย.rar)ผลการดำเนินงาน 12 เดือน บ้านหวายผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือนบ้านหวาย 202/10/2560 07:51
Download this file (ผลงาน รพ.สต.บ้านหัวคู.rar)รพ.สต.หัวคูรพ.สต.บ้านหัวคู004/10/2560 04:45
Download this file (ผลงาน12เดือน.xls)ผลการดำเนินงาน 12 เดือนรพ.สต.บ้านนาเมือง503/10/2560 06:53
Download this file (ผลงานตัวชี้วัด ปีงบ 2560 บะหลวง.rar)รพ.สต.บ้านบะหลวงรพ.สต.บ้านบะหลวง302/10/2560 10:37
Download this file (ผลงานรอบ12 เดือน.rar)รพสต.บ้านน้ำจั้นใหญ่รพสต.บ้านน้ำจั้นใหญ่1302/10/2560 08:20
Download this file (ผลงานรอบ12เดือน กุดแข้.rar)กุดแข้ 004/10/2560 08:05
Download this file (รอบ12เดือน (1).rar)รายงานผลงาน 12 เดือนรพ.สต.บ้านสะทอน3202/10/2560 03:44
Download this file (รอบ12เดือน นาทม.xls)ผลการดำเนินงาน 12 เดือน รพ.สต.นาทมรพ.สต.นาทม702/10/2560 08:02
Download this file (รอบ12เดือน รพ.สต.บ้านกกทัน.xls)ผลการดำเนินงาน 12 เดือน รพ.สต.บ้านกกทันรพ.สต.กกทัน003/10/2560 03:50
Download this file (รอบ12เดือน รพ.สต.ผักกาดหญ้า.rar)รพ.สต.ผักกาดหญ้า 004/10/2560 03:40
Download this file (รอบ12เดือน หนองฟ้า.zip)ผลงาน รพ.สต.หนองฟ้ารพ.สต.หนองฟ้า203/10/2560 07:30
Download this file (รอบ12เดือน_ เมืองไพร.xls)รพ.สต.เมืองไพรรพ.สต.เมืองไพร402/10/2560 15:07
Download this file (รอบ12เดือน_สะอาดนาดี.rar)ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือนบ้านสะอาดนาดีรพ.สต.สะอาดนาดี004/10/2560 04:47
Download this file (รอบ12เดือน_หนองจอก.xls)ผลงานรอบ12เดือน_หนองจอกรพ.สต.บ้านหนองจอก1702/10/2560 13:49
Download this file (รอบ12เดือนขวาว.rar)รอบ12เดือนขวาว.rarผลงานรอบ๑๒เดือน ขวาว003/10/2560 05:31
Download this file (รอบ12เดือนท่าม่วง.xls)รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ท่าม่วงรพ.สต.ท่าม่วง1002/10/2560 06:56
Download this file (รอบ12เดือนบ้านป่าขี.xls)รพ.สต.บ้านป่าขีรพ.สต.บ้านป่าขี502/10/2560 08:05
Download this file (รอบ12เดือนรพ.สต.นาวี.xls)รอบ12เดือนรพ.สต.นาวี.xlsรพ.สต.นาวี1102/10/2560 07:43
Download this file (รอบ12เดือนรพ.สต.นาโพธิ์.xls)รพสต.บ้านนาโพธิ์รพสต.นาโพธิ์802/10/2560 10:20
Download this file (รอบ12เดือนรพ.สต.บ้านพันขาง.xls)รพ.สต พันขางรพ.สต.บ้านพันขาง302/10/2560 08:33
Download this file (รอบ12เดือนห้วย.xls)ผลงานรอบ 12 เดือนรพ.สต.ห้วยสามัคคี502/10/2560 09:09
 
ขอเชิญประชุม Print
Written by   
พฤหัสบดี, 28 กันยายน 2017 03:47

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ด้วย รพ.เสลภูมิ ได้จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เครือข่ายอำเภอเสลภูมิ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ในการนี้ ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ข้างต้น รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

พีรภัทร/ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (หนังสือประชุม.zip)หนังสือประชุม.zip 1928/09/2560 03:47
 
แบบบันทึกผลงานรอบ๑๒เดือนปี๒๕๖๐ Print
Written by   
พฤหัสบดี, 28 กันยายน 2017 02:57

เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง

ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูล ผลงานตามตัวชี้วัดระดับจังหวัด ๓๘ ตัว รอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๐

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (23.1.xls)kpi23.1 3728/09/2560 04:18
Download this file (kpi12.xls)kpi12.xls 3728/09/2560 04:36
Download this file (kpi16.1.xls)kpi16.1.xls 3628/09/2560 05:06
Download this file (kpi16.2.xls)kpi16.2.xls 2828/09/2560 05:07
Download this file (kpi17.xls)kpi17.xls 3428/09/2560 05:18
Download this file (kpi2.xls)kpi2.xls 5528/09/2560 03:11
Download this file (kpi22.xls)kpi22 4528/09/2560 04:16
Download this file (kpi4.xls)kpi4.xls 5528/09/2560 03:28
Download this file (kpi5.xls)kpi5.xls 4628/09/2560 03:35
Download this file (รอบ12เดือน.rar)แบบบันทึก 10528/09/2560 02:58
 
นโยบายการดำเนินงานสาธารณสุข ปี ๒๕๖๑ Print
Written by   
พุธ, 27 กันยายน 2017 04:44

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/จนท.ทุกท่าน

ผมส่งไฟล์นโยบาลการดำเนินงานสาธารณสุข ปี ๒๕๖๑ มาเพื่อให้ทุกท่านทำการศึกษา  ทำความเข้าใจ และนำไปเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติในการจัดทำแผนงานโครงการ และดำเนินการในพื้นที่

ด้วยความนับถือ

วิม   เหมโส

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (2.Strategy 20 year_15-Sep-2016_edit.pdf)2.Strategy 20 year_15-Sep-2016_edit.pdf 3327/09/2560 04:45
Download this file (PA ปี2561USE.pdf)PA ปี2561USE.pdf 3327/09/2560 04:47
Download this file (PA2561_booklet_v2_150960_11.40.pdf)PA2561_booklet_v2_150960_11.40.pdf 3327/09/2560 04:48
Download this file (ระบบงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561.pdf)ระบบงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561.pdf 3027/09/2560 04:46
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

พัฒนาโดยอนุกรรมการ IT เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิ
ที่ตั้ง รพ.เสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 tel 043-551322-3 หรือ สสอ.เสลภูมิ tel 043-551261

 

คณะผู้บริหาร

ขอความคิดเห็น

วิธีแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ควรทำมากที่สุด
 

สมาชิกเยี่ยมชม

We have 46 guests online

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday58
mod_vvisit_counterYesterday85
mod_vvisit_counterThis week464
mod_vvisit_counterLast week596
mod_vvisit_counterThis month2016
mod_vvisit_counterLast month2790
mod_vvisit_counterAll days735227

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 61.19.250.35
,
Today: พ.ย. 24, 2017