:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
แสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ Print
Written by   
อังคาร, 11 กรกฏาคม 2017 04:25

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ขอให้ทุกแห่ง แสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ แบบฟอร์มตามรายละเอียดที่แนบ ส่ง สสอ.ภายในวันที่ 13 กค.60 โดยส่งเป็นเอกสารได้ที่งานธุรการ

ผช.ลองสี/ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (4ข้อ0001.pdf)4ข้อ0001.pdf 3611/07/2560 04:25
 
การเพิ่มระหัสและการรายงานผลเด็กปฐมวัยพัฒนาการล่าช้าฯ Print
Written by   
อังคาร, 11 กรกฏาคม 2017 04:17

เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

สสจ.ร้อยเอ็ด ขอให้รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามรหัสที่เพิ่ม

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 เป็นต้นไปรายละเอียดตามเอกสารที่แนบค่ะ

 

ภัสดาพร/ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (104335_90197999.PDF)104335_90197999.PDF 4811/07/2560 04:19
 
รณณงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก ระหว่างวันที่ 17-21 ก.ค.60 Print
Written by   
อังคาร, 11 กรกฏาคม 2017 03:45

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

สรุปผลแนวทางการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กในระหว่างวันที่ 17-21 ก.ค. 60 ให้ทุกรพ.สต.ดำเนินการ

สำรวจกลุ่มเป้าหมายในการคัดกรอง จาก data Exchange  และถ้า รพ.สต.ใดมีกลุ่มเป้าหมายมากคิดว่าจะทำไม่ทัน

ให้นัดกลุ่มเป้าหมายมาตรวจคัดกรองใน สัปดาห์นี้เลยแล้วค่อยนำไปคีย์ในวันที่ 17 ก.ค.60 เป็นต้นไปและหลังจาก

คีย์แล้วให้ส่งออกข้อมูลทุกวันนะคะ  และผลการดำเนินงานคัดกรองปกติ ในเดื่อน พ.ค.-มิย.60 แห่งใด

ยังไม่ติดตามและส่งออกข้อมูลให้ดำเนินการด้วยนะคะ

 

ภัสดาพร/ส่งออก

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (นำเสนอ Video conf.pdf)นำเสนอ Video conf.pdf 3011/07/2560 03:46
Download this file (พัฒนาการ17-210001.pdf)พัฒนาการ17-210001.pdf 3711/07/2560 03:52
Download this file (แนวทางการรณรงค์ คัดกรองพัฒนาการ60 (2).doc)แนวทางการรณรงค์ คัดกรองพัฒนาการ60 (2).doc 2112/07/2560 03:19
 
วาระการประชุมประจำเดือน มิย.60 ผช.ลองสี Print
Written by   
พุธ, 05 กรกฏาคม 2017 01:55

เรียน ผอ.รพ.สต.

สสอ.เสลภูมิ ขอส่งวาระกรประชุม ประจำเดือน มิย.60 (ผช.ลองสี) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ผช.ลองสี/ส่งข่าว

 
ขอให้รายงานการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่2560 Print
Written by   
จันทร์, 03 กรกฏาคม 2017 06:37

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง รายงานการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2560 ตามแบบฟอร์มที่แนบ

หมายเหตุ (แล้วส่งรายงานแนบขึ้นหน้าเวปคัพ)

สันติ/ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (Report influenza 2560 มะหรี่.xls)รายงาน ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รพ.สต.มะหรี่รพ.สต.มะหรี่006/08/2560 14:06
Download this file (Report influenza yr 60 progress monthly.xls)Report influenza yr 60 progress monthly.xls 2903/07/2560 06:37
Download this file (Report influenza พันขาง.xls)รพ.สต พันขาง 106/07/2560 01:57
Download this file (Report influenza รพ.สต.บ้านานทม.xls)รายงาน ไข้หวัดใหญ่ รพ.สต.บ้านนาทมรพ.สต.บ้านนาทม505/07/2560 04:55
Download this file (รพ.สต.บ้านกุดแข้.xls)รพ.สต.บ้านกุดแข้รพ.สต.บ้านกุดแข้406/07/2560 05:46
Download this file (รพ.สต.บ้านป่าขี..xls)รพ.สต.บ้านป่าขีรพ.สต.บ้านป่าขี104/07/2560 08:57
Download this file (รายงานการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ปี60.xls)รางานฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี106/07/2560 07:16
Download this file (รายงานการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เมืองไพร ปี60.xls)ไข้หวัดใหญ่ เมืองไพรรพ.สต.เมืองไพร405/07/2560 08:05
Download this file (รายงานความก้าวหน้า จำนวนผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2560.xl)รพ.สต.ผักกาดหญ้า 105/07/2560 10:15
Download this file (รายงานไข้หวัดใหญ่ รพ.สต.กกทัน.xls)รายงาน ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่รพ.สต.บ้านกกทัน123/07/2560 06:55
Download this file (รายงานไข้หวัดใหญ่ รพ.สต.ดงหวาย.xls)รายงานไข้หวัดใหญ่ รพ.สต.ดงหวายรพ.สต.ดงหวาย204/07/2560 10:00
Download this file (รายงานไข้หวัดใหญ่ รพ.สต.ท่าม่วง(1).xls)รายงาน ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ท่าม่วงรพ.สต.บ้านท่าม่วง106/07/2560 07:48
Download this file (รายงานไข้หวัดใหญ่ รพ.สต.นาโพธิ์.xls)รพ.สต.บ้านนาโพธิ์รพ.สต.บ้านนาโพธิ์804/07/2560 13:05
Download this file (รายงานไข้หวัดใหญ่ รพ.สต.น้ำจั้นใหญ่.xls)รพ.สต.บ้านน้ำจั้นใหญ่ ส่ง รง.ไข้หวัดใหญ่รพ.สต.บ้านน้ำจั้นใหญ่ 305/07/2560 03:14
Download this file (รายงานไข้หวัดใหญ่ รพ.สต.บ้านนาวี.xls)ไข้หวัดใหญ่ รพ.สต.บ้านนาวีรพ.สต.บ้านนาวี305/07/2560 02:45
Download this file (รายงานไข้หวัดใหญ่ รพ.สต.บ้านบะหลวง.xls)ไข้หวัดใหญ่รพ.สต.บะหลวง104/07/2560 08:37
Download this file (รายงานไข้หวัดใหญ่ รพ.สต.บ้านหนองฟ้า รอบที่ 1 ปี 60.zip)รายงานไข้หวัดใหญ่ รพ.สต.บ้านหนองฟ้ารพ.สต.หนองฟ้า106/07/2560 07:12
Download this file (รายงานไข้หวัดใหญ่ รพ.สต.สะทอน.xls)รายงานไข้หวัดใหญ่รพ.สต.บ้านสะทอน504/07/2560 01:32
Download this file (รายงานไข้หวัดใหญ่ รพ.สต.สะอาดนาดี.rar)ี่รายงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รพ.สต.บ้านสะอาดนาดีรพ.สต.บ้านสะอานาดี306/07/2560 07:03
Download this file (รายงานไข้หวัดใหญ่ รพ.สต.หนองจอก.xls)รายงานไข้หวัดใหญ่ รพ.สต.หนองจอกรพ.สต.หนองจอก2203/07/2560 08:52
Download this file (รายงานไข้หวัดใหญ่ รพ.สต.หัวคู.xls)รายงาน ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่รพ.สต.บ้านหัวคู205/07/2560 08:17
Download this file (รายงานไข้หวัดใหญ่ รพ.สต.ห้วยสามัคคี.xls)รายงานไข้หวัดใหญ่ รพ.สต.ห้วยสามัคคี.xlsรพสต.ห้วยสามัคคี106/07/2560 09:07
Download this file (รายงานไข้หวัดใหญ่ รพ.สต.ไค่นุ่น.xls)รายงานไข้หวัดใหญ่ รพ.สต.ไค่นุ่นรพ.สต.ไค่นุ่น 05206303/07/2560 08:25
Download this file (รายงานไข้หวัดใหญ่ ขวาว.xls)รง.วัคซีนไข้หวัดใหญ่ รพ.ขวาว 405/07/2560 01:35
Download this file (รายงานไข้หวัดใหญ่-รพ.สต.ท่าม่วง1.xls)รายงาน ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่รพ.สต.ท่าม่วง106/07/2560 08:19
Download this file (วัคซีนไข้หวัดใหญ่รอบแรก รพ.สต.บ้านหวาย.xls)ไข้หวัดใหญ่ หวายวัคซีนไข้หวัดใหญ่หวาย105/07/2560 06:37
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

พัฒนาโดยอนุกรรมการ IT เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิ
ที่ตั้ง รพ.เสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 tel 043-551322-3 หรือ สสอ.เสลภูมิ tel 043-551261

 

คณะผู้บริหาร

ขอความคิดเห็น

วิธีแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ควรทำมากที่สุด
 

สมาชิกเยี่ยมชม

We have 53 guests online

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday19
mod_vvisit_counterYesterday263
mod_vvisit_counterThis week1333
mod_vvisit_counterLast week1658
mod_vvisit_counterThis month5098
mod_vvisit_counterLast month6436
mod_vvisit_counterAll days728900

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 54.80.26.116
,
Today: ก.ย. 23, 2017