การประเมินกองทุนประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่งดำเนินการประเมินกองทุนประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  โดยให้รพ.สต.ทุกแห่งดาวน์โหลดเอกสารการประเมินและทำการประเมิน   พร้อมส่งผลการประเมินกลับทางช่องทางWeb Cup หน้าส่งข่าวนี้  ส่วน แผนติดตามจากคณะประเมินระดับอำเภอจะแจ้งก่อนออกประเมิน ๒ วัน ตามความเหมาะสม

ขอบคุณครับ

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (Scan.pdf)ต.ท่าม่วงแบบประเมินกองทุนฯตำบลท่าม่วง006/09/2560 09:11