ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุราฯ

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ด้วย รพ.ร้อยเอ็ด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุรา ในวันที่  ๓๐  ส.ค. ๖๐

ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ รพ.ร้อยเอ็ด และขอเชิญ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพ

จิต รพ.สต.ละ ๑ คนเข้าร่วมประชุมดังกล่าว รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (660001.pdf)660001.pdf 3023/08/2560 04:24