ส่งหลักฐานโครงการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ การป้องกันและแก้ไขปัญหา บุหรี่ สุรา

๑. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ขอให้ส่งหลักฐานแบบลงทะเบียน และสำเนาบัตรผู้รับจ้างค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ การป้องกันและแก้ไขปัญหา บุหรี่ สุรา ตามรายละเอียดที่แจ้งการประชุม เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา กิจกรรม ดังนี้

๑. การประชุมเครือข่ายสุขภาพระดับตำบล การป้องกันและแก้ไขปัญหา บุหรี่ สุรา เน้นกิจกรรมลงนามปฏิญาณ งดเหล้าเข้าพรรษา มหากุศลกลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน จำนวน ๑ ครั้ง


๒. กิจกรรมรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสพติดบุหรี่ และสุรา กลุ่มเป้าหมาย ๒๐ คน จำนวน ๑ ครั้ง

ส่งหลักฐานภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ และรับงบประมาณสนับสนุนส่วนที่เหลือ

สันติ ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (แบบลงทะเบียนรณรงค์ (๒๐ คน).xls)แบบลงทะเบียนรณรงค์ (๒๐ คน).xls 3027/08/2560 12:34
Download this file (แบบลงทะเบียนเครือข่ายระดับตำบล.xls)แบบลงทะเบียนเครือข่ายระดับตำบล.xls 2427/08/2560 12:34