ส่งแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ขอให้ท่านจัดทำแผนรายการค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปี 2561 ส่ง สสอ. ด่วน ภายใน 30 สค.60 ไม่เกินเวลา 15.00น. ด่วน ตามรายละเอียดที่แนบ

ผช.ลองสี/ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (110712_992564628.PDF)110712_992564628.PDF 2529/08/2560 04:11