เร่งรัดดำเนินการโครงการ อสค. ๖๐

เรื่อง เร่งรัดดำเนินการโครงการ อสค. ๖๐

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

ขอความร่วมมือบันทึกผลลการดำเนินงาน/ขึ้นทะเบียนอสค.   พร้อมทำการประเมิน อสค. หน่วยบริการละ ๓๐ คน (ตามแบบฟอร์มประเมิน  ตัวอย่าง ; รพ.สต.ดงหวาย  เกาะแก้ว ส่งแล้ว) ส่งกลับหน้าเวบนี้  ภายในวันที่ ๗  กันยายน  ๒๕๖๐ เพื่อรวบรวมส่งจังหวัดตามกำหนด

รายละเอียดตามหนัวสือแนบ

ขอบคุณครับ

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (1247000.jpg)1247000.jpg 1604/09/2560 06:17
Download this file (รพ.สต.xls)แบบประเมินอสค.นาเมืองรพ.สต.บ้านนาเมือง607/09/2560 05:00
Download this file (รพ.สต.ดงหวาย(ตัวอย่าง).rar)รพ.สต.ดงหวาย(ตัวอย่าง).rar 3004/09/2560 06:12
Download this file (อสค ป่าขี .xls)รพ สต ป่าขี ส่งรายงาน อสค 60รพ สต ป่าขี ส่งรายงาน อสค 602704/09/2560 07:11
Download this file (อสค.มะหรี่.xlsx.zip)อสค. มะหรี่รพ.สต.มะหรี่106/09/2560 08:36
Download this file (อสค.รพ.สต. ท่าม่วง.xls)อสค.รพ.สต.ท่าม่วงรพ.สต.ท่าม่วง506/09/2560 08:05
Download this file (อสค.รพ.สต. หนองจอก.xls)อสค.รพ.สต. หนองจอก.xls 307/09/2560 09:02
Download this file (อสค.รพ.สต.ขวาว.xls)อสค.รพ.สต.ขวาวรพ.สต.ขวาว306/09/2560 06:39
Download this file (อสค.รพ.สต.บ้านหวาย.xls)ข้อมูลอสค.บ้านหวายรพ.สต.หวาย107/09/2560 13:09
Download this file (อสค.รพ.สต.สะทอน.xls)รายงาน อสค.รพ.สต.สะทอนรพ.สต.บ้านสะทอน1106/09/2560 04:43
Download this file (อสค.ห้วยสามัคคี60.xls)อสค.ห้วยสามัคคี60.xlsรพ.สต.ห้วยสามัคคี406/09/2560 09:04
Download this file (แบบบันทึกข้อมูล 60_บะหลวง(ล่าสุด).rar)แบบบันทึกอสค.บะหลวงรพ.สต.บ้านบะหลวง310/09/2560 04:42
Download this file (แบบบันทึกข้อมูล 60อสค รพ.สต.นาทม.xls)แบบบันทึก อสค.60 รพ.สต.นาทมรพ.สต.บ้านนาทม306/09/2560 09:18
Download this file (แบบบันทึกข้อมูล 60อสค รพ.สต.บ้านหนองฟ้า.xls)แบบบันทึก อสค.รพ.สต.บ้านหนองฟ้ารพ.สต.หนองฟ้า207/09/2560 04:18
Download this file (แบบบันทึกข้อมูล 60อสค รพ.สต.หัวคู.xls)ึบันทึกข้อมูล อสค.60 รพ.สต.หัวคูรพ.สต.หัวคู1306/09/2560 03:07
Download this file (แบบบันทึกข้อมูล 60อสค รพ.สต.หัวคูใหม่.xls)แบบประเมิน อสค.ปี60 รพ.สต.หัวคู ใหม่ล่าสุดรพ.สต.บ้านหัวคู606/09/2560 06:19
Download this file (แบบบันทึกข้อมูล 60อสค.rar)แบบบันทึกข้อมูล 60อสค.rar 5004/09/2560 06:13
Download this file (แบบบันทึกข้อมูล 60อสค.xls)แบบบันทึกข้อมูล อสค.รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี207/09/2560 07:54
Download this file (แบบบันทึกข้อมูล 60อสคกกทัน.rar)แบบบันทึก อสค. รพ.สต.กกทัน60 011/09/2560 05:27
Download this file (แบบบันทึกข้อมูล อสค รพ.สต.น้ำจั้นใหญ่ (บึงเกลือ).xls)รพ.สต.น้ำจั้นใหญ่ (เขตบึงเกลือ) ส่ง อสค.60น้ำจั้นใหญ่ (ตำบลบึงเกลือ) 206/09/2560 08:40
Download this file (แบบบันทึกข้อมูล อสค รพ.สต.น้ำจั้นใหญ่ (เมืองไพร).xls)รพ.สต.น้ำจั้นใหญ่ (เขตเมืองไพร) ส่ง อสค.60น้ำจั้นใหญ่ (ตำบลเมืองไพร)106/09/2560 08:26
Download this file (แบบบันทึกข้อมูล อสค รพ.สต.สะอาดนาดี.rar)แบบบันทึกข้อมูล อสค รพ.สต.สะอาดนาดีรพ.สต.สะอาดนาดี206/09/2560 07:03
Download this file (แบบบันทึกข้อมูล อสค รพ.สต.เมืองไพร.xls)แบบบันทึก อสค. รพ.สต.เมืองไพรรพ.สต.เมืองไพร206/09/2560 10:17
Download this file (แบบบันทึกข้อมูล อสค. รพ.สต.บ้านผักกาดหญ้า.xls)แบบบันทึกข้อมูล อสค รพ.สต.ผักกาดหญ้ารพ.สต.บ้านผักกาดหญ้า107/09/2560 07:45
Download this file (แบบบันทึกข้อมูล อสค.รพ.สต.นาวี.xls)แบบบันทึกข้อมูล อสค.รพ.สต.นาวี.xlsรพ.สต.นาวี606/09/2560 05:50
Download this file (แบบบันทึกข้อมูล อสค.รพ.สต.นาโพธิ์.xls)รายงานบันทึกผลการดำเนินงาน อสค.รพสต.นาโพธิ์รพสต.นาโพธิ์306/09/2560 08:56
Download this file (แบบบันทึกข้อมูล-60อสค ไค่นุ่น.xls) แบบบันทึกข้อมูล อสค. รพ.สต. ไค่นุ่นรพ.สต.ไค่นุ่น406/09/2560 09:39
Download this file (แบบบันทึกอสค รพ.สต.กุดแข้.xls)แบบบันทึก อสค. รพ.สต.กุดแข้รพ.สต.กุดแข้206/09/2560 07:47
Download this file (แบบบันทึกอสค รพ.สต.พันขาง.xls)รพ.สต.บ้านพันขางรพ.สต.พันขาง506/09/2560 07:01