การแจ้งยอดเงินบริจาคในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงสาธารณสุข

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

สสจ.รอ.แจ้งการส่งเงินบริจาคในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 30 ตค.60 ณ วัดอุดมธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครนายก จ.นครนายก และหากจะร่วมบริจาคทรัพย์ ตามกำลังศรัทธา โปรดโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี เงินการกุศล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 142-0-12107-3 และส่งหลักฐาน/สำเนาใบรับฝากเงินไปยัง กองบริหารการคลังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ผช.ลองสี/ส่งข่าว