แบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

เรียน STAFF

ขอสรุปผลการดำเนินงานโครงการ   เพื่อSTAFFจัดทำแบบรายงานผลส่ง สปสช.ขอนแก่น ก่อน ๑๕ ก.ย.๖๐

ขอบคุณครับ