รพ.สต.บ้านท่าม่วง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าม่วง
ที่ตั้ง  หมู่  4  บ้านท่าม่วง  ตำบลท่าม่วง  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โทร 043-665023


นางสาวแจ่มจันทร์  สุ่มมาตย์   ผู้อำนวยการ รพ.สต. โทร 089-9416106  email CLOAKING
นายพิทักษ์ศิลป์ ศรีโซ้ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โทร 0823717187 email   CLOAKING

นางสาวเพ็ญนภา กอเดช พยาบาลวิชาชีพ โทร 089-4686824email CLOAKING

นายวัชรวรรณ เสนาดี  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โทร  088-3034732 email  dent05211@gmail.com

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่รับผิดชอบ         1      ตำบล          11            หมู่บ้าน

ประชากร       4,807   คน   ชาย   2,332  คน   หญิง  2,475  คน

 

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (scan0001 (Mobile).jpg)scan0001 (Mobile).jpg 8117/11/2557 06:31
Download this file (scan0003 (Mobile).jpg)scan0003 (Mobile).jpg 7617/11/2557 06:32
Download this file (scan007(Mobile).jpg)scan007(Mobile).jpg 322/12/2559 11:41