ระบบเชื่อมโยงข้อมูล

สมาชิก



ยินดีต้อนรับสมาชิกที่เคารพทุกท่าน
Joomla!
การแบ่ง PCC เสลภูมิ

เพื่อโปรดทราบและบริหารจัดการข้อมูล

 

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (PCC เสลภูมิ ๒๘มิย๖๐.rar)PCC เสลภูมิ ๒๘มิย๖๐.rar 3218/09/2560 07:50
 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลการรับนักศึกษา

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

สสจ.ร้อยเอ็ด แจ้งให้หน่วยบริการใดประสงค์ที่จะรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข2 จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอให้ส่งแบบสำรวจได้ที่ สสอ.เสลภูมิ โดยแบบสำรวจฯดังกล่าว ได้แจกเข้าช่องรับเอกสารแล้ว ส่งภายใน 20 กย.60

ผช.ลองสี/ส่งข่าว

 
ค่ากลางความสำเร็จ งานอนามัยโรงเรียน เพื่อเด็กไทย สูงดี สมส่วน

เรียน ผอ.รพ.สต.

สสอ.เสลภูมิขอส่งค่ากลางความสำเร็จ งานอนามัยโรงเรียน เพื่อเด็กไทย สูงดี สมส่วน รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

บรรจง/ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (ค่ากลาง0001.pdf)ค่ากลาง0001.pdf 2014/09/2560 08:40
 
แนวทางการดำเนินการควบคุมป้องกันภาวะโลหิตจางในเด็กวัยเรียน

เรียน ผอ.รพ.สต.

ด้วย กรมอนามัยและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการควบคุมป้องกันภาวะโลหิตจางในเด็กวัยเรียน  โดยกำหนดให้เป็นบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในการนี้ ขอให้สถานบริการทุกแห่ง ดำเนินการควบคุมตามขั้นตอนงานนี้ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

บรรจง/ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (102958_1761190481.PDF)102958_1761190481.PDF 3614/09/2560 08:40
 
แบบฟอร์มใบขอย้าย

เรียน ผอ.รพ.สต.

สสอ.เสลภูมิ ขอส่งแบบฟอร์มใบขอย้าย รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ผช.ลองสี/ส่งข่าว

Attachments:
ไฟล์คำอธิบายDownloadsแก้ไขล่าสุด
Download this file (ใบขอย้าย0001.pdf)ใบขอย้าย0001.pdf 1314/09/2560 03:20
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL